NEMRUT GÖLÜ

Nemrut Gölü, Ülkemizin en büyük krater gölü özelliğine sahip olan Nemrut Gölü dünyanın en büyük ikinci krater gölüdür. İsmini M.Ö 2100 yılında yaşamış Babil Kralı Nemrut'tan almıştır. Jeopolitik konumu itibariyle Nemrut Gölü tam olarak Van Gölü havzasının batı kısmında Tatvan, Bitlik, Ahlat ve Güroymak arasında yer almaktadır. Nemrut gölü patlamalar sonucunda oluşmuştur. Derinliği 100 metredir ancak en derin noktasının 155 metre olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir. Nemrut Gölünün çevresinde yer alan sıcak sular ve kaplıcalar volkanik ve tektonik faaliyetlerden kaynaklıdır. Kar ve yağmur sularıyla beslenen kaynak suları soğuk ve tatlıdır. Yapılan su tahlillerinde Nemrut Gölü'nün suyunun renksiz, kokusuz, berrak ve normal içim suyu lezzetinde olduğu gözlemlenmiştir. Suyu radyoaktivite açısı bakımından normal sınırlar içerisindedir. Nemrut Gölü'nün suyunun yapısı canlıların bu gölde yaşamasını sağlamaktadır. Nemrut Gölüne 1986 yılında bırakılan az miktarda Aynalı Sazan familyasının kısa süre içerisinde çoğalmasıyla çevre halkının geçimini balıkla sağlamasına ciddi anlamda etki etmektedir. Nemrut Gölü mikro klima sahip bir özellik göstermektedir. Bunun temel sebebi ile yağış ve buharlaşmanın gölde dengeli bir biçimde oluşmasıyla göl suyunun sabit kalmasını sağlamaktadır. Burada farklı bölgelere ait bitkilerin bir arada yaşamaya devam etmesi, göl seviyelerinin hemen hemen sabit kalması, yağış ve buharlaşma dengesinin kurulmuş olması, buranın bir mikro klimaya sahip olduğunu göstermektedir.


Nemrut Gölü'nün Jeolojik Yapısı

Nemrut gölünün oluşumun Doğu Anadolu’da bölgesinde tektonik sıkılaşma nedeniyle gelişen bir genişleme çatlağı ile oluştuğu düşünülmektedir. Doğu Anadolu’nun jeolojik dönem ve geçmişi incelendiğinde önceleri Muş havzası ve Muş havzası ile birleşik olduğu bilinmektedir. Yanardağın devasa akıntılarıyla oluşan Rahva düzüyle birbirinden ayrılmasını sağlamış böylelikle Van Gölü’nün şuan ki haline gelmiştir. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Nemrut dağı oluşmuştur. Böylelikle Nemrut Gölünün ana yapısı hatları oluşmuştur. Nemrut dağı oluşurken 210 km çok fazla volkanik maddeyi çevresine püskürterek Nemrut Gölünün oluşmasına katkı sağlamıştır.

Nemrut Gölü


Nemrut Gölünün Oluşumu

Nemrut yanardağı ilk patmata sonucunda ortaya çıkan madde 110 km³ olup yakın çevre içerisine çökelmiştir. Bu çökelmeden kaynaklı olarak Nemrut Gölü oluşmuştur. Nemrut dağının volkanik nedenlerden dolayı çıkan lav yaklaşık 40 km2 lik bir yüzölçümü oluşmuş. Oluşan bu yüz ölçümün de Nemrut Gölü oluşmuştur. Nemrut gölü volkanik faaliyetlerin etkisiyle ortaya çıkmış tektonik bir göldür. Nemrut Kalderasının tabanın yarısını oluşturan Nemrut Göl'ü Nemrut Dağının zirvesi ikisi devamlı ve üçü mevsim yaşanan beş göl bulunmaktadır. Nemrut göllerinin büyük olan kısmı yarım ay şeklindeki bir görüntüye sahip olan Nemrut Gölü’dür. Bu göl ortalama100 metre derinliktedir. Gölün kuzey batı kısmındaki bir noktada 155 metre derinlik uzmanlar ca ölçülmüştür. Nemrut Gölü'nün en önemli özelliği dışa akışının bulunmamasıdır.


Nemrut Gölünün Bölge Halkı Açısından Önemi

Nemrut gölünde yapılan ıslan çalışmaları sayesinde ciddi anlamda balık üretimi sağlanmıştır. Bu balık üretimi sayesinde bölge halkı geçimine destek sağlayarak balık ticareti artmış ve bölge halkı açısından bir geçim kaynağı oluşmuştur. Hakeza bir çok yerli ve yabancı turisti kendine çeken doğa harikası olan Nemrut gölü turizm açısında bölge halkının kazanç sağlamasıyla bölgeye sıcak para girişini sağlamaktadır. Nemrut Gölünün oluşumu tektonik hareketler sonucudur. Bu tektonik hareketler ve kırılmalardan kaynaklı olarak çok sayıda termal tesis sayesinde sıcak kaplıcalar halk kullanımına açılmıştır. Bölge hakkının kullanmış olduğu bu kaplıcalar şehir dışından hatta ülke dışından misafirler çekerek bölge halkının maddi anlamda kalkınmasını sağlamıştır.

Haritada Nemrut Gölü