ARSALARA AİT ASGARİ ÖLÇÜDE METREKARE BİRİM DEĞER CETVELİ
image

ARSALARA AİT ASGARİ ÖLÇÜDE METREKARE BİRİM DEĞER CETVELİ
Ek-1
İl Adı : BİTLİS
İlçe Adı : MUTKİ
Belediye Adı : MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sıra No Mahalle / Köy Adı Cadde, Sokak ve Değer Bakımından Farklı Bölgenin Adı  (Pafta, Ada
veya Parsel Numarası) (**)
Takdir Komisyonu Karar Tarihi Takdir Komisyonu Karar Numarası Takdir Olunan Değer (***) (TL)  Kesinleşen Değer (***) (TL) Açıklama
1 Pınarbaşı Mahallesi Ergezen Caddesi 27.04.2017 2017/1 6,50 6,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
2   Şehit İsa BUDAK Caddesi 27.04.2017 2017/1 5,35 5,35 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
3   İlköğretim Caddesi 27.04.2017 2017/1 5,35 5,35 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
4   Hükümet Konağı Caddesi 27.04.2017 2017/1 6,50 6,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
5   Emniyet Sokak 27.04.2017 2017/1 6,50 6,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
6   İslam Sokak 27.04.2017 2017/1 6,50 6,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
7   Şehitler Anıtı Sokağı 27.04.2017 2017/1 5,00 5,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
8   Bağlar Küme Evleri 27.04.2017 2017/1 4,00 4,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
9   Halk Sokak 27.04.2017 2017/1 5,00 5,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
10   Ak Sokak 27.04.2017 2017/1 5,00 5,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
11   Tarım Sokak 27.04.2017 2017/1 5,00 5,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
12   Rami Sokak 27.04.2017 2017/1 4,00 4,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
13   Ballı Sokak 27.04.2017 2017/1 4,00 4,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
14   Ağirger Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,00 2,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
15   Cevizli Çeşme Mevkii 27.04.2017 2017/1 3,00 3,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
16   Köprü Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,00 2,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
17 Yeni Mahalle Kiler Caddesi 27.04.2017 2017/1 5,00 5,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
18   Afet Küme Evleri 27.04.2017 2017/1 4,00 4,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
19   Dere Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,50 2,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
20 Taşlıpınar Mahallesi Ternan Küme Evleri 27.04.2017 2017/1 3,00 3,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
21   TOKİ Küme Evleri 27.04.2017 2017/1 3,00 3,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
22   Karayolu Altı Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,50 2,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
23   Karayolu Üstü Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,50 2,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
24   Meydan Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,00 2,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
25   Mezra Mevkii 27.04.2017 2017/1 1,00 1,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
26 Yenibağ Mahallesi Gülmez Caddesi 27.04.2017 2017/1 3,00 3,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
27   Çay Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,50 2,50 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
28   Kanisipi Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,00 2,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
29   Milko Mevkii 27.04.2017 2017/1 2,00 2,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
30   Mezra Mevkii 27.04.2017 2017/1 1,00 1,00 Takdir Komisyonu Kararı Gereğince
(**) Pafta, ada veya parsel numarasının hangi hallerde yazılacağı konusunda 2017/1 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesinin IV. Bölümünün 4, 8/c ve 15 inci maddelerindeki açıklamalara bakılacaktır.
(***) Bu alana sadece rakam yazılacak ve virgülden sonra kuruş olarak iki karakter yer alacaktır. Binlik ayraç kullanılacak, para birimi simgesi kullanılmayacaktır.
KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
Kadir ÇAĞLAYAN Zafer ERDOĞAN  Nafiz KOÇYİĞİT Mahmut YAŞAR Önder EMİNOĞLU
Mali Hizmetler Müdür V. Memur Malmüdürlüğü VHKİ Malmüdürlüğü VHKİ Tapu Müdürlüğü Memuru
ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
Servet TEZCAN Özgen YALÇINKAYA Ersin DALGA Yavuz KAYA Mücahit AY
Tic. Ve San. Odası Temsilcisi Pınarbaşı Mah. Muhtarı Taşlıpınar Mah. Muhtarı Yenimahalle Muhtarı Yenibağ Mah. Muhtarı

Fotoğraf Galerisi