MUTKİ BELEDİYESİ İMAR İŞLEMLERİ

18.Md. ve 2981-3290 Ek-1 Md. Uygulaması İle Yapılan İştirakin Feshi ve Taksim İşlemi
2981 Sayılı Kanun Ek-1 Md. Uygulaması
3194-15/16 Mad. İstnaden Resen İfraz ve Tevhit
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Beyanlara Belirtme Talebi
Beyanlara Yapılabilecek Yapılamayacak Belirtmeler
Eşdeğer Alan Ayırma Revizyon Tadilat Plan Ayrımı
İmar Uygulaması
İmar Uygulaması
İmar Uygulamalarında İbadet Yeri Karakol Yeri İle İlk ve Ortaöğretim Alanları
Re'sen İfraz
İmar Uygulamalarının İptali ve Geri Dönüşüm